ซื้อหวยเป็นการลงทุนที่คุ้ม??

ปัจจุบันนี้คนไทยกำลังเป็นโรคคลั่งหวยกันอย่างหนักร้านขายหวย ทั้งลอตเตอรี่และหวยบนดิน


มีมากกว่าร้านขายข้าวแกงเสียอีก คนไทยจำนวนนี้กำลังตกเป็นทาสของการพนันอย่างหนักโดยไม่คิดว่าการซื้อหวยแต่ละครั้งนั้นโอกาสที่จะถูกและผลตอบแทนที่จะได้คุ้มหรือไม่ การพิจารณาว่าคุ้มหรือไม่นั้นสามารถคำนวณได้โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ง่ายๆ  โดยอาศัยหลักของความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็นคือโอกาสของการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ค่าความน่าจะเป็นที่ใกล้ 0 หมายถึงโอกาสเกิดจะมีค่าน้อย ค่าที่ใกล้ 1 หมายถึงมีโอกาสเกิดสูง ความน่าจะเป็นนิยามเป็น 2 แบบ คือ   ความน่าจะเป็นแบบคลาสสิค (Classical or priori Probability ) และความน่าจะเป็นแบบความถี่  ความน่าจะเป็นแบบคลาสสิคจะเป็นอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกในเหตุการณ์ที่เราสนใจต่อจำนวนสมาชิกที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น นายเก่ง ได้ซื้อหวยใต้ดินเลขท้าย 2 ตัว มา  1 หมายเลข ความน่าจะเป็นที่เขาจะถูกก็คือ 1 ใน 100  หรือ 0.01 เพราะว่าเลขท้าย 2 ตัวที่จะออกในแต่ละงวดอาจเป็นไปได้คือ  00  ,  01 ,  02  ,03 , 99  รวมทั้งหมด 100 หมายเลข เพราะฉะนั้นสัดส่วนที่นายเก่งซื้อมาต่อหมายเลขที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดจึงเท่ากับ 1 ใน 100 หรือ 0.01 ส่วนความน่าจะเป็นแบบความถี่นั้นจะหาได้จากข้อมูลในอดีตหรือการทดลองที่กระทำซ้ำ ๆ กัน ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือสัดส่วนระหว่างจำนวนความถี่ของเหตุการณ์ที่เราสนใจกับจำนวนที่ทดลองทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น นายเด่น เป็นคนชอบเล่นหวยรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ นายเด่นซื้อมาแล้วทั้งหมด 100 งวด เคยถูกเลขท้ายมาแล้ว 2 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่นายดำเด่นจะถูกหวยในแต่ละงวดเท่ากับ 2 ใน 100 เท่ากับ 0.02

การเล่นหวยในแต่ละครั้งผลของการเล่นแบ่งเป็น 2 อย่างคือ ถูก กับ ผิด ถ้านำเอาความน่าจะเป็นที่จะถูกคูณกับผลตอบแทนที่จะได้ เมื่อแทงถูก ลบด้วยผลคูณระหว่างความน่าจะเป็นที่จะผิดกับค่าสูญเสียเมื่อแทงผิดซึ่งจะเรียกว่าค่าคาดหวังหรือผลตอบแทนคาดหวัง (Expectation or Expected Value) เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้

ผลตอบแทนคาดหวัง  =  ผลรวมของ( จำนวนเงินที่จะได้รับ x โอกาสถูก ) –  (จำนวนเงินที่จะเสีย x โอกาสผิด)

ผลตอบแทนที่มีค่าเป็นบวกหมายถึงเมื่อผู้เล่นเป็นฝ่ายได้เปรียบเจ้ามือ ผลตอบแทนที่มีค่าเป็นลบหมายถึงเมื่อผู้เล่นเป็นฝ่ายเสียเปรียบเจ้ามือผลตอบแทนที่มีค่าเป็นศูนย์ถึงเมื่อผู้เล่นและเจ้ามือไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกัน วิเคราะห์ผลตอบแทนคาดหวังของหวยได้ดังนี้

ผลตอบแทนคาดหวังที่ได้ติดลบทั้งประเภทเต็งและโต๊ด หมายความว่าถ้าซื้อหวยใต้ดิน 3 ตัวบนประเภทเต็ง 1 บาท เจ้ามือจะได้เปรียบ 0.499 บาท ถ้าซื้อประเภทโต๊ดเจ้ามือจะได้เปรียบ 0.394

Author: Admin